Ga naar het overzicht wandpanelen en plafondpanelenRET Strikotherm Bluclad

Draagplaat voor sierpleister

RET Strikotherm Bluclad draagplaat voor sierpleisterRET Strikotherm Bluclad Draagplaat voor sierpleister

RET Strikotherm Bluclad draagplaat voor sierpleister is speciaal ontwikkeld voor de afwerking van een gevel met een pleisterlaag. De plaat is aan beide zijden voorzien van een waterafstotende impregnering en geeft een zeer stabiele ondergrond met een lage hygrische beweging.

Eigenschappen RET Strikotherm Bluclad Draagplaat voor sierpleister

 • Draagplaat voor sierpleister
 • Calciumsilicaatplaat
 • Dimensionaal stabiel
 • Dampdoorlatend
 • Vochtbestendig
 • Brandveilig
 • Vorstbestendig

Montage en verwerking van RET Strikotherm Bluclad Draagplaat voor sierpleister

Zagen / snijden

RET Strikotherm Bluclad platen moeten bij het bewerken voldoende worden ondersteund zodat dat deze niet doorbuigt. De zaagtafel moet zeer stabiel zijn en mag niet trillen. De plaat mag niet onder spanning staan tijdens het verzagen. Een trillings- en spanningsvrije plaat, tijdens de verzaging, is noodzakelijk voor een goede zaagsnede.

 • Stationaire zaagmachines, traagdraaiend met zaagblad met hardmetalen vertanding of sneldraaiend met diamant zaagblad zonder vertanding.
 • Handcirkelzaag (met rail), traagdraaiend met zaagblad met hardmetalen vertanding of sneldraaiend met diamant zaagblad zonder vertanding.
 • Decoupeerzaag met zaagblad met hardmetalen tanden.
 • Snijden en breken: langs twee zijden snijden met een trekhaak met hardmetalen tand en breken op een ondersteunde kant.

Afwerken

 • Een kantenfrees om ter plaatse af te schuinen.
 • Fijn schuurlinnen of schuurblokje.

Boren

Voor gaten: spiraalboor met hardmetalen punt (of volledig in hardmetaal) met een tophoek van 60°.
Voor ronde openingen: klokboor of cirkelsnijder met hardmetalen punten.
Ondersteun de plaat rondom het te boren gat, bijvoorbeeld door een houten ondergrond.

Bevestigingsmiddelen

Afhankelijk van de toepassing kunnen volgende bevestigingsmiddelen worden gebruik. Het materiaal (roestvrij staal, verzinkt staal, gefosfateerd staal) wordt tevens gekozen in functie van de toepassing.

 • Schroeven: RET Strikotherm Bluclad draagplaat kan worden geschroefd zonder voorboren.
 • Nagelen: RET Strikotherm Bluclad draagplaat kan worden genageld zonder voorboren. De kop van de nagel mag niet te diep in de plaat worden gedreven. De pneumatische nagelmachine wordt geregeld met een constante inslagdiepte.
 • Nieten: de rug van de nietten mogen niet te diep in de plaat gedreven worden. Gebruik een nietmachine met constante inslagdiepte.

Kit

Gebruik uitsluitend een neutrale kit. Niet-neutrale siliconen of thiokolen kunnen vlekken veroorzaken.

Gezondheids- en veiligheidsaspecten

Tijdens de bewerking van de platen kan stof vrijkomen dat de luchtwegen en ogen kan irriteren. Het gebruik van een stofmasker en een veiligheidsbril wordt aangeraden. Afhankelijk van de ruimte waarin wordt gewerkt of de toestellen die worden gebruikt, moet een adequate stofafzuiging of goede ventilatie worden voorzien. Langdurige blootstelling aan stof kan de gezondheid schaden.

Onderhoud en reiniging

Voor kleine verontreinigingen kan men de plaat afwassen met een zachte huishouddetergens of zachte zeepoplossing, gevolgd door spoelen met schoon water.

Manipulatie

De platen worden verpakt op paletten. Het transport dient te gebeuren onder een dekzeil. De platen moeten horizontaal worden gestapeld op een vlakke ondergrond. De platen moeten steeds voldoende worden ondersteund zodanig dat ze niet doorbuigen. De platen moeten worden gestapeld in een droge geventileerde ruimte. Indien de platen buiten worden opgeslagen, moeten ze steeds worden afgeschermd van regen met behulp van een dekzeil of kunststoffolie. Indien de platen toch nat worden in de verpakking, moet alle verpakking worden verwijderd en zodanig worden opgesteld dat ze kunnen drogen. Het wordt aanbevolen de platen in de ruimte van aanwending te laten acclimatiseren vooraleer ze worden bevestigd. Een plaat dient door twee personen van de stapel te worden getild en dient vervolgens verticaal te worden gedragen.

Technische specificaties van RET Strikotherm Bluclad Draagplaat voor sierpleister

Opbouw Portland cement, minerale vulstoffen, versterkingsvezels en toeslagstoffen
Afmetingen 2500 x 1250 x 10 mm
Tolerantie (lengte x breedte) +/- 1,5 mm
Tolerantie (dikte) +/- 0,5 mm
Gewicht circa 38 kg per plaat

Meer informatie over Bluclad draagplaat voor sierpleister (pdf-bestanden)