Enci Metselcement en PortlandcementEnci Metselcement en Portlandcement

Algemene informatie over metselwerk, verhouding cement-zand, benodigde hoeveelheid etc.Toepassing Enci Metselcement: metselspecie

Meng Enci Metselcement met een juiste verhouding zand en water om metselmortel (specie) te maken. De eigenschappen van de metselspecie worden in belangrijke mate bepaald door de verhouding met metselzand en water.

Enci Metselcement heeft een groot watervasthoudend vermogen dat, in combinatie met de ingebouwde luchtbelvormer, een prettig verwerkbare metselspecie oplevert. De species zijn stabiel en leveren een duurzaam metselwerk op.

Enci Metselcement is ongeschikt als bindmiddel voor voegmortel.

Algemene informatie over betonwerk, verhouding cement-zand-grind, benodigde hoeveelheid etc.Toepassing Enci Portlandcement: beton

Enci Portlandcement wordt o.a. gebruikt voor beton voor funderingen etc..
De eigenschappen van de betonmortel worden in belangrijke mate bepaald door de verhouding met grind, zand en water.

Algemene informatie over dekvloeren, verhouding cement-zand, benodigde hoeveelheid etc.Toepassing Enci Portlandcement: dekvloeren

Algemene informatie over voegwerk, verhouding cement-zand, benodigde hoeveelheid etc.Toepassing Enci Portlandcement: voegwerk

Enci Metselcement en Portlandcement